Reklama


Možnost inzerce na webu Nejstahovanejsi.cz

Nabízíme všem zájemcům možnost inzerce.

BANNEROVÁ INZERCE

Základní cena BANNEROVÉ inzerce u prvního uvedení inzerátu:

• Inzerát o rozměrech xxx je zzz Kč

• Inzerát o rozměrech xxx je zzz Kč

• Inzerát o rozměrech xxx je zzz Kč

• Inzerát o rozměrech xxx je zzz Kč

• Inzerát o rozměrech xxx je zzz Kč

Sleva u prvního opakování inzerátu (z vypočtené ceny): 5 %

Sleva u každého dalšího opakování inzerátu (z vypočtené ceny): 10 %

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• max. 90 znaků vč. mezer je cena xxx Kč