BurnInTest Standard 9.0.1015

Uživatel může vybrat hardwarové komponenty, které mají být testovány, a individuálně nastavit zátěž umístěnou na každém z nich pomocí posuvných lišt. Všechny výsledky testů se zobrazí ve vlastním okně a výsledky jsou shrnuty spolu s chybami zjištěnými v hlavním okně programu. Váš procesor, pevné disky, CD ROM, vypalovačka disků CD, DVD, zvuková karta, 2D grafika, …